Nhận đào tạo kỹ thuật viên thu âm

Mọi chi tiết liên hệ : 

        – Phone: 0359050778 – 0853549515 

– Email: [email protected]